Favorite Comment

Духът на времето: Отвъд предела (2020)

Духът на времето: Отвъд предела (2020) - Документален Филми 165 минути. Дух времени: За пределами, InterReflections I: The Future Begins. Продукцията, която е четвъртия филм от поредицата "Духът на времето", разглежда в детайли културата на съвременното общество, вярванията и различните човешки институции. Сюжета се фокусира върху няколко теми и ги разглежда без никакво табу - теми за войните, дисбаланса на човечеството, разделенията, алчността, злоупотребата и няколко други отличителни човешки характеристики, които създават лицето на съвременното общество и оформят вътрешното човешко състояние.