Favorite Comment

Kẻ Săn Mồi Đáy Biển (2020)

Kẻ Săn Mồi Đáy Biển (2020) - Phim Hành Động Phim 95 Phút. Amenaza en lo profundo, Amenaza en lo profundo, Amenaza en lo profundo, Underwater, Amenaza en lo profundo, Amenaza en lo profundo, Kẻ Săn Mồi Biển Sâu. Phim xoay quanh một nhóm kĩ sư dầu khí làm việc tại dàn khoan, trong một nhiêm vụ khắc phục sự cố tại chân của dàn khoan ở đáy biển, nhóm kĩ sư phát hiện tính mạng của bản thân bị đe doạ bởi một sinh vật bí ẩn. Sinh vật này là gì? , , , ,