Favorite Comment

Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã (2020)

Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã (2020) - Phim Chính Kịch Phim 100 Phút. La llamada de lo salvaje. The Call of the Wild là một bộ phim phiêu lưu sắp ra mắt của Mỹ dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Jack London 1903 và bộ phim chuyển thể năm 1935 trước đây của Twentieth Century Pictures. , , , , , , ,